Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekolah

Kepala Sekolah: Fityatul Muharromah, S.P,S.Pd
Waka Kurikulum: Septi Puji Handayani, S.Si
Waka Kesiswaan dan Sarpras: Masrukhan, S.Pd.I
Humas: Fajar Desia Cahyani, S. Pd.I
Bendahara Sekolah: Wahyu Catur Rini
Tata Usaha : Nanik Sulistyo Rahayu
Keamanan: Abu Daud Kaswuri
Kebersihan: Aripin

 

 

 

 

 

 

 

 

Wali dan Pendamping Kelas 1 :

 

1.Sri Utami, S.Pd.5.Andre Hermawan
2.Khoirunnisa, S.Pd.I6.Faizah Ulya
3.Fathullah, S.Pd.7.Fatnia Ulul Arfiyanti, S. Pd
4.Nanik Yulianti,S.P8.Devi Ayu Arinika, S.Pd.I

 

 

 

 

 

Wali dan pendamping Kelas 2

 

1.Siti Nurhayati, S.Pi,S.Pd5.Sarah Syaefani, Al Hafidzah
2.Nur Islami Prayoganing Ayu, S.Ikom6.Taufik Hidayat, S.Pd
3.Nurul Waridatil Zulfa, M.Pd7.Rosita Pamulia Andani, S. S
4.Masrukhan, S.Pd.I8.Munawaroh, S.Pd

 

 

 

 

 

Wali dan Pendamping Kelas 3

 

1.Ari Sugiyono, S.Pd.I4.Sumiyati, S.Hum
2.Dyah Astari , S.T5.Muhamad Amin, S.Pd.I
3.Siti Chotijah, S.Pd6.Ayu Sholichah, S.S

 

 

 

 

Wali dan Pendamping Kelas 4

 

1.Wiwik Hartatik, S.Pd3.Annur Indah Sari, S.Pd.I Al Hafidzah
2.Ernawati, S.Sos4.Muhamad Mush’ab Al Hafidz

 

 

 

Guru Mata Pelajaran

1.Lutviyana Galih Praswatriningsih, S.HGuru Tematik level 3
2.Isti Choirunnisa’, S. Pd: Guru Bahasa Inggris level 1-4
3.Abbad Said Muhammad, S. Pd: Guru PJOK level 1-4